De oorsprong van de stamboom "Kallen" gaat terug tot de 15e eeuw, waar in het gebied van Neuss in Duitsland ene Walter auf der Kallen geleefd heeft (Bron: Deutscher Geslechterbuch). Er zijn akten van 1441 en 1511 bekend waarop de namen Kallen voorkomen.

Vanaf Walter komen wij de schrijfwijze op verschillende manieren tegen o.a. Callen, von Galen, Gallen, up der Kallen, van der Kallen, Kalle enz. Oorspronkelijk was de familie Rooms-Katholiek en van beroep landbouwer. Kallen Johann Andreas is de eerste Kallen die zich voor zover bekend weer in Nederland vestigde (in Schinnen). Zijn zoon Henricus gehuwd met Haerts vestigde zich tussen de jaren 1773 en 1787 op de hof te Ophoven, Sittard. Deze hof kan als bakermat van de Nederlandse tak worden aangeduid, nog steeds wonen er diverse families Kallen in zuid-Limburg.

De betekenis van de familienaam wordt gerelateerd aan 'Kalle' in de betekenis van: waterloop. In Nederland komen verschillende buurtschappen voor met namen als Kallen-koten, Kallen-broek die allemaal te maken hebben met moerassige streken.
(Bron: dhr L.H. Kallen, te Rhenen, opgetekend 1979)

We beperken ons hier tot de recente historie van de familietak die zich vestigde op het toenmalig florerende kasteel Ooijen in Broekhuizen, Limburg. Emile Jean Andreas Kallen pachtte hier vanaf 1926 het kasteel en omliggende landerijen. Dit gebeurde direct na de grote overstroming van 1926, het hele kasteel was toen omringd met water. Samen met zijn vrouw Anna Maria Helena Hubertina Wilms kregen zij 17 kinderen.

Hieronder ziet u een ansichtkaart van Kasteel Ooijen gemaakt in 1939 tijdens de mobilisatie. Tijdens de mobilisatie waren in het kasteel Nederlandse soldaten ingekwartierd bij de familie Kallen. Op de foto staan leden van de familie Kallen samen met de soldaten. Toen de Duitsers eenmaal Nederland binnen waren gevallen hebben zij het kasteel een lange tijd gebruikt voor huisvesting. Tijdens de oorlogsmaanden november 1944 tot maart 1945 liep het kasteel slechts lichte schade op. Wel brandde in 1942 de grote schuur bij het kasteel af als gevolg van inslag van brandbommen die werden uitgegooid. Enkele familieleden werden naar Duitse werkkampen gestuurd, anderen, waaronder Victor, lukte het om onder te duiken. 

  


Victor Kallen trouwde net na de Tweede Wereldoorlog Dientje Snoeijers uit Woensdrecht en verhuisde met haar richting Brabant. Uiteindelijk gingen ze in Roosendaal wonen, waar Victor in 1997 overleed. Twee zoons, Emile en Jos en dochter Ann zetten momenteel met hun respectievelijke families deze tak van de stamboom voort.

 

 

Foto van het gerestaureerde Kasteel Ooijen (sept. '03)